Aktuelnosti
27.06.2019.

Povodom isteka mandata direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice Miroslave Bagavac, Upravni odbor Centra za socijalni rad Grada Subotice je na sednici održanoj 07.05.2019. godine doneo Odluku o raspisivanju konkirsa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice za mandatni period od četiri godine. ...
Detaljnije >>

10.04.2019.

Centar za socijalni rad grada Subotica, vršiće preispitivanje uslova za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć korisnika, koji to pravo koriste u neograničenom trajanju, u skladu sa čl. 96 zakona o socijalnoj zaštiti.

Preispitivanje navedenog prava (revizija) obavljaće se ...
Detaljnije >>

11.10.2018.

11.10.2018. je u prostorijama CSR u organizaciji Centra za savetovanje i podršku porodici održan okrugli sto "Karakteristike korisnika i našin njihovog upućivanja u Savetovalište pri CSR” namenjen stručnim radnicima iz Centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodina koji poseduju licence za obavljanje specijalizovanih poslova. ...
Detaljnije >>

29.09.2018.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija u okviru Projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ organizovala je trening  trenera koji će na teritoriji Republike Srbije sprovoditi obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece.Projekat ima za cilj da doprinese boljoj praksi ostvarivanja prava dece u okvirima alternativne brige. ...
Detaljnije >>

04.06.2018.

Dana 04.06.2018. godine Centar za socijalni rad Grada Subotice posetila je Mateja Neorčić Å tamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i zamenici šefova misija zemalja Evropske unije u Republici Srbiji. Sredstvima EU, u okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, početkom 2018. godine izvršena je zamena azbestnog krova na zgradi Centra za socijalni rad Grada Subotice koji je zamenjen novim, energetski efikasnim krovom u skladu sa standardima životne sredine. ...
Detaljnije >>

21.12.2017.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice u periodu od 06.11 do 02.12.2017. godine realizovan je „Program obuke profesionalaca za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima.“

Obuka se sastojala od sedam radionica koje su realizovali ovlašćeni treneri, psihoterapeuti iz organizacije civilnog društva „Krizni centar za muškarce“. ...
Detaljnije >>

24.10.2017.

Od 19.-22.10.2017. godine u Beogradu je održan VII kongres Psihoterapeuta Srbije u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Centralna tema kongresa je bila: „Moć psihoterapije“. Učešće na kongresu su pored domaćih psihoterapeuta uzeli i brojni stručnjaci ove oblasti iz inostranstva ...
Detaljnije >>

17.03.2017.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo  u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde, u okviru realizacije aktivnosti u projektu “Zaustavi-Zaštiti-Pomozi-snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini” počeo je  sa organizovanjem obuka za primenu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji će stupiti na snagu 01. 06.2017. ...
Detaljnije >>

09.03.2017.

U Subotici je dana 08.03.2017. godine svečano otvoren renovinari Centar za socijalni rad Grada Subotice, čiju rekonstrukciju je sa 70.000,00 dolara finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Rekonstrukcija je obuhvatila stolarske i bravarske radove, opremanje kancelarija, ...
Detaljnije >>

29.12.2016.

Vesna Margaretić, diplomirani socijalni radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad Grada Subotice, dobitnica je priznanja „Čovek godine“ koju treću godinu zaredom dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju pružanja podrške i isticanja pojedinaca koji su svojim radom doprineli unapređenju socijalne zaštite.

Tim povodom, dobitnicu nagrade, Vesnu Margaretić, i direktorku Centra za socijalni rad Grada Subotice, Miroslavu Bagavac, ...
Detaljnije >>

21.12.2016.

U Narodnom pozorištu u Beogradu, 21.12.2016. godine, svečano je uručena nagrada „Čovek godine“ Vesni Margaretić, Rukovodicu Službe za zaštitu dece i omladine u Centru za socijalni rad Grada Subotice.  Nagrada „Čovek godine“ je ustanovljena poslednje tri godine i dodeljuje je  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju pružanja podrške i isticanju pojedinaca koji su svojim radom doprineli unapređenju socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

20.06.2016.

U Novom Sadu, 20.06.2016. u Velikoj sali Skupštine grada Novog Sada održan je Novi poziv za dostavu predloga projekata koji dalje unapređuju oblast socijalne inkluzije u Srbiji pod nazivom „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja“ na kojem je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Marina Vojnić, ...
Detaljnije >>

20.06.2016.

Povodom Međunarodnog dana izbeglica, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, otvorio je u ponedeljak, 20. juna 2016. godine, u 15:30 sati u hotelu ,, Galerija“ u Subotici ( Matije Korvina br. 17) Okrugli sto ,, Ljudska prava migranata i izbeglica“. ...
Detaljnije >>

17.06.2016.

Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih, je ispred Centra za socijalni rad Grada Subotice 17.06.2016. godine učestvovala na održanoj obuci pod nazivom „Neverbalna komunikacija kao mehanizam u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima“ u Privrednoj komori Subotice, čiji je cilj bio senzibilizacija profesionalaca, pružalaca usluga za potrebe maloletnih migranata i unapređenje njihovih kompetencija za korišćenje neverbalne komunikacije u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima. ...
Detaljnije >>

07.06.2016.

06.06. i 07.06.2016. godine održana je obuka „Uloga centra za socijalni rad u primeni vaspitnih naloga“ u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Smederevu na kojoj je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovalo 9 stručnih radnika: Milan Margaretić, dipl.soc.radnik, Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Mirjana Tatić Gorčik, dipl.psiholog, ...
Detaljnije >>

03.06.2016.

U Subotici na Paliću je 02.06. i 03.06.2016. godine održan XXVIII međunarodni naučni skup koji je organizovao Institut za kriminološka i sociološka istraživanja pod nazivom „Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust“. ...
Detaljnije >>

03.06.2016.

U petak, 03.06.2016. godine u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici održana je edukacije bez provere znanja „Primena smernica za povremeni porodični smeštaj“, koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. Edukacija je organizovana kao aktivnost u projektu koji Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu ...
Detaljnije >>

03.06.2016.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 03.06.2016. godine održan je Okrugli sto „Sindrom sagorevanja radnika u Centru za socijalni rad i mogućnosti prevazilaženja istog“ na kojem je učestvovalo 22 stručna radnika iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, od kojih su 20 bili aktivni učesnici, 1 predavač ...
Detaljnije >>

01.06.2016.

U cilju skretanja pažnje na potrebe ranjivih kategorija stanovništva, na Trgu slobode dvanaestu godinu za redom održana je manifestacija „Različiti, a isti“, 01.06.2016.godine. Manifestacija je okupila oko 150 učesnika, a ulozi domaćina ove godine je bio Dom za decu sa smetnjama „Kolevka“, Manifestacija „Različiti, a isti“ nastala je pre više od jedne decenije, kada su OISÅ  „Žarko Zrenjanin“, ...
Detaljnije >>

27.05.2016.

Fokus grupe su održane u petak, 27.05.2016.godine u prostorijama Doma Kolevke u Subotici. Cilj im je bio da se održi kratka prezentacija rezultata dobijenih iz upitnika u okviru projekta Podrška maloletnim migrantima bez pratnje u Srbiji, u čijem popunjavanju su učestvovali i radnici iz Centra za socijalni rad Grada Subotice, i to Mario Å ili, dipl.pravnik, Anželika Klbeček Mihajlović, dipl.pedagog i Gabriela Knohl, dipl.soc.radnik, ...
Detaljnije >>

27.05.2016.

U petak, 27.05.206. godine održan je Prvi sastanak SKGO (Stalna konferencija gradova i opština) mreže za socijalnu zaštitu čiji je cilj bio razmena iskustava JLS/CSR, a glavne teme skupa su bile sledeće: standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti – licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite, zatim uspostavljanje i razvoj kvalitetne usluge, ...
Detaljnije >>

25.05.2016.

U Regionalnoj privrednoj komori je 25.05.2016. godine održan okrugli sto posvećen podršci maloletnim migrantima bez pratnje na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Doma zdravlja, Crvenog krsta i nevladinih organizacija. Okrugli sto u Subotici je jedan od planiranih četiri u okviru višegodišnjeg projekta, čiju realizaciju finansijski podržava Å vajcarska. ...
Detaljnije >>

23.05.2016.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu održao je, 23.05.2016. g., promociju svog novog strateškog plana, koji je kreiran za period 2016 - 2020. Promocija je održana u Skupštini AP Vojvodine, a učesnici su bili predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija, pružaoci usluga socijalne zaštite, organizacije civilnog društva, predstavnici lokalnih samouprava, univerzitetski profesori i dr. ...
Detaljnije >>

23.05.2016.

23.05.2016. godine u Beogradu je održan seminar o Prestanku radnog odnosa na kojem je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovala Dubravka Ćećez, dipl.pravnik, Rukovodilac službe za pravne poslove.

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/14), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se, između ostalog, uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa. ...
Detaljnije >>

21.05.2016.

U Hotelu "Alfa" u Končarevu kod Jagodine organizovan je trodnevni (19.05.-21.05.2016) skup "Karavan socijalnih radnika" sa međunarodnim učešćem, a centralna tema je "Migracija kao socijalni proces u socijalnom radu". Skup su pozdravili državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Laslo ÄŒikoš i zamenica gradonačelnika Jagodine Snežana Vukašinović. ...
Detaljnije >>

20.05.2016.

U Beogradu, 20.05.2016. godine – Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević upozorio je danas na činjenicu da migrantska kriza još nije gotova i da postoji mogućnost da se svakog časa ponovo pokrene, imajući u vidu broj izbeglica koje se nalaze na grčkoj granici. ...
Detaljnije >>

19.05.2016.

Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, započela je ciklus obuka koje će, za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, organizovana u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, junu i septembru 2016. godine. ...
Detaljnije >>

11.05.2016.

U sredu, 11.5.2016. godine u sali Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici održana je edukacije bez provere znanja „Primena smernica za srodničko hraniteljstvo“, koju je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad. ...
Detaljnije >>

21.04.2016.

21.04.2016. godine u Novom Sadu održan je radni sastanak povodom predstavljanja rezultata multi-nacionalnog komparativnog istraživanja „Mapiranje usluga podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje u jugoistočnoj Evropi“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovali: Nada Vereš, dipl.psiholog, ...
Detaljnije >>

21.04.2016.

U aprilu mesecu i to 13.04. i 14.04.2016., i 19.04. i 20.04.2016. godine u Subotici, na Otvorenom Univerzitetu, održan je Drugi Modul Edukacije Projektnog menadžmenta na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovali: Nada Vereš, dipl.psiholog, Rukovodilac Centra z asavetovanje i podršku porodici, Boris Telečki, dipl.psiholog, Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik, Biljana Ključik, dipl.ekonomista, Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove, Marina Vojnić, dipl.psiholog, Marija Stanković Kuzmanović, dipl.psiholog, Marina Parežanin, dipl. pedagog, Jelena Kuzman, dipl.spec.pedagog i Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra. ...
Detaljnije >>

20.04.2016.

U Novom Sadu 20.04.2016. održan je Okrugli sto „Promocija smernica za srodničko hraniteljstvo“ koji organizovan od strane Pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, a na kom je iz Centra za socijalni rada Grada Subotice učestvovala  Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra. ...
Detaljnije >>

15.04.2016.

15.04.2016. godine u Beogradu je održan Stručni skup „Uloga i značaj radne terapije u oblasti socijalne zaštite“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali: Tomislav Jurčić, soc.radnik,  Gabriela Knohl, dipl.soc.radnik, Marina Vojnić, dipl.psiholog Vesna Kačar,  dipl.soc.radnik, i Melita Pavlović, soc.radnik. ...
Detaljnije >>

14.04.2016.

14.04.2016. godine, Gerontološki centar u Kanjiži je organizovao stručni skup na temu „Treće životno doba – teškoća ili šansa“. Predavači na skupu su bili – Tatjana Daničić, sipl.psiholog i Vladimir Hajder, dipl.pravnik. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su: Jelena Zimonjić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih lica, Marijana Ivković, dipl.psiholog,  Sava Tabaković, dipl.pravnik, Rada Božić, dipl.soc.radnik i Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik. ...
Detaljnije >>

14.04.2016.

14.04.2016. godine u Kragujevcu je održan, sada već tradicionalni, Godišnji sastanak vezan za Tretman počinilaca nasilja na kom su  iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici Nada Vereš, dipl.psiholog  i Boris Telečki, dipl.psiholog. ...
Detaljnije >>

29.03.2016.

U Malom Iđošu je 29.03.2016. godine održan Stručni skup sa temom „Usluga geronto-domaćina – rešenje za stare, usamljene i bespomoćne ljude“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grads Subotice učestvovale Branka Ljuboja, dipl.soc radnik i Ljubica Zec, socijalni radnik, obe voditelji slučaja u Službi za zaštitu odraslih i starih lica. ...
Detaljnije >>

24.03.2016.

U Beogradu, 24.marta 2016. godine, je pod organizacijom Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu i u saradnji sa centrom za integraciju mladih održan Stručni skup „Praksa i potencijali u oblasti zaštite dece u Srbiji“ na kom je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih. Ovaj stručni skup je deo sktivnosti Regionalnog projekta „Regionalni resursni centar za zaštitu dece za jugoistočnu Evropu“ kojim koordinira regionalna regionalna kancelarija međunarodne organizacije „Terre des Hommes“ iz Budimpešte, a realizuju ga partnerske organizacvije iz 8 zemalja u regionu. ...
Detaljnije >>

16.03.2016.

16.03.2016. je u Novom Sadu održano Jednodnevno savetovanje - „Godišnji finansijski izveštaj direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu i aktuelnosti u reformi javnog sektora“. Savetovanje je bilo namenjeno direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta RS, teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i njihovim korisdnicima, nezavisnim organima i drugim organima i organizacijama. ...
Detaljnije >>

15.03.2016.

15. marta 2016. godine sproveden je projekat „Implementacija programa za primenu skale za procenu funkcionalne efikasnosti“ pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošlkjavanje, boračka i socijalna pitanja. ...
Detaljnije >>

13.02.2016.

Ministar Aleksandar Vulin uručio je 13.02.2016. (subota) u Domu za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ ključeve automobila namenjenih centrima za socijalni rad na teritoriji Vojvodine.

Donacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobili su centri u Subotici, ...
Detaljnije >>

11.02.2016.

11.02.2016. (četvrtak) godine održana je Tribina za supervizore/ke, koja se održava svake godine da bi se sumirao rad istih tokom protekle godine. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice tribini koja je održana u Dečijem selu „Dr. Milorad Pavlović“ prisustvovali su supervizori Službe za zaštitu dece i mladih i Službe za zaštitu odraslih ...
Detaljnije >>

11.02.2016.

U okviru projekta „Unapređenje profesionalne podrške – važan korak u inkluziji dece“ održana je stručna obuka koja je namenjena članivima/cama i koordinatorima/kama svih interresornih komisija (IRK) u Srbiji radi unapređenja kvaliteta rada istih. ...
Detaljnije >>

10.02.2016.

Centar za socijalni rad Kanjiža uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji organizovao je seminar pod nazivom „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece u vanrednim situacijama“. Seminar je održan 10.02.2016. godine (sreda) u Kanjiži u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. ...
Detaljnije >>

05.02.2016.

05.02.2016. godine (petak) jednodnevnom savetovanju pod nazivom „Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2015. godinu i aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava“, koje se održalo u Novom Sadu, iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala je Biljana Ključik, dipl.ekon., ...
Detaljnije >>

29.01.2016.

29.01.2016. godine u Klubu Roditelja koji se nalazi u prostorijama Kancelarije za mlade Grada Subotice održan je sastanak u vezi pokretanja i realizacije akcija za pomoć socijalno ugroženoj deci na kom je iz Centra za socijalni rad Grada Subotice ...
Detaljnije >>

28.01.2016.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada organizovala je okrugli sto „Analiza lokalnih politika i praksi prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji“ koji je bio održan u četvrtak 28.01.2016. godine u hotelu Gloria u Subotici. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Perspektive jednakih mogućnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji“. ...
Detaljnije >>

28.12.2015.

Tokom ove godine iz gradske kase za socijalnu zaštitu izdvojeno je oko 250 miliona dinara, odnosno pet odsto ukupnog budžeta, dok je od republike i donatora u naš grad stiglo još oko 100 miliona, što Suboticu svrstava među prve lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Izdavanja jesu velika, ali je i broj korisnika veliki i meri se desetinama hiljada ljudi. Primera radi, samo je oko sedam hiljada starijih od 65 godina kojima grad subvencioniše prevoz, ...
Detaljnije >>

28.12.2015.

Završen je projekat u oblasti Društvenog i humanitarnog rada - „Ruka ruci u Subotici“ , realizovan od strane EKUS Centra „Mostovi“, a uz podršku Grada Subotice, g-dina Milimira Vujadinovića, Centra za socijalni rad, i prijatelja Projekta: JKP „Čistoća i Zelenilo“ i Vulkanizerske radnje BS.

Osnovni cilj Projekta bio je da deca i mladi različitih saznajnih, motornih, intelektualnih i sveukupnih psiho-fizičkih sposobnosti, kao i drugih mogućnosti i veština, razviju osećaj za dobro, ...
Detaljnije >>

18.12.2015.

Grad Subotica je u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotice organizovao obuku „Upravljanje projektnim ciklusom“ koja je bila sprovedena 17. i 18.12.2015. godine (u četvrtak i petak).

Obuka pokriva oblasti neophodne za sagledavanje PCM-a, što uključuje podnošenje projektnih prijava, kao i implementaciju projekata (domaćih i EU). ...
Detaljnije >>

17.12.2015.

U četvrtak, 17.12.2015. godine u zgradi Narodne banke Srbije u Beogradu, održana je Međunarodna konferencija „Procena vrednosti i efekata deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji“, na kojoj je iz Centra za Socijalni rad Grada Subotice prisustvovala Dragica Radulović, dipl.soc.radnik. ...
Detaljnije >>

11.12.2015.

IX Godišnja Konferencija budžetskih korisnika je održana 11.12.2015. (petak) u Sava Centru, u Beogradu na temu:     „REFORMA JAVNOG SEKTORA U PRAKSI” (SMERNICE ZA POSLOVANJE u 2016.) Na dan održavanja Konferencije održala su se i dva seminara – Seminar 1:„Optimizacija kadrovske strukture u budžetskim organizacijama“ i Seminar 2: „Novine u popisu imovine i obaveza za 2015. kod korisnika javnih sredstava“. ...
Detaljnije >>

|<    |   <   |    1   |    2   |    3   |    >   |    >|