Aktuelnosti
08.12.2015.

U okviru Gerontološkog centra Subotica 08.12. (utorak) je otvoren Dom za negu, površine oko 700 kvadratnih metara u kome će biti smešteno 66 korisnika. U izgradnju i opremanje objekta u Sarajevskoj ulici Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uložilo je 60 miliona dinara. ...
Detaljnije >>

08.12.2015.

Edukаcijа bez provere znаnjа pod nаzivom “Stručnа podrškа supervizorimа u reаlizаciji edukаtivnih skupovа” u orgаnizаciji Tаtijаne Grnčаrski, dipl.socijаlnog rаdnikа iz Pokrаjinskog zаvoda zа socijаlnu zаštitu održÐ°o se 08.12.2015. godine (utorak ) u Subotici u prostorijama Centra za Socijalni rad. Skup je bio nаmenjen supervizorimа sа teritorije AP Vojvodine. ...
Detaljnije >>

03.12.2015.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu AP Vojvodine nastavlja započetu stručnu podršku voditeljima slučaja u centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine, i to voditeljima slučaja iz Službe za decu i mlade u formi okruglog stola. Planiranu podršku voditeljima slučaja iz Službe za decu i mlade pružale su savetnice za socijalnu zaštitu iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Snežana Ćorić i Tatijana Grnčarski. ...
Detaljnije >>

03.12.2015.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ustanovljen je 1992. godine na Generalnoj skupštini UN sa ciljem da se u celom svetu prava, šanse i mogućnosti osoba sa invaliditetom unaprede i da im se omogući ravnopravno učešće u društvu. Problemi protiv kojih se osobe sa invaliditetom bore su pre svega siromaštvo, mogućnosti prevoza, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društvenog i političkog života. ...
Detaljnije >>

02.12.2015.

U prostorijama Centra za socijalni rad Senta, 02. decembra 2015. (sreda) održan je sastanak direktora Centara za socijalni rad Sente, Subotice, Kanjiže, Bačke Topole, Malog Iđoša, Bečeja, Temerina, Novog Kneževca i ÄŒoke. Cilj skupa je bio sagledavanje trenutnog stanja u oblasti porodičnih odnosa i maloletničke delinkvencije. ...
Detaljnije >>

30.11.2015.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizovao je edukaciju za pravnike pod nazivom „Učešće srodnika u izdržavanju korisnika pre i posle sudske odluke“ koja se održala u Somboru 30.11.2015. godine (ponedeljak) sa ciljem jačanja profesionalnih kapaciteta pravnika zaposlenih u centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine i obuhvaćeno je ukupno  18 pravnika iz 7 centara (Subotice, Apatina, Ade, Sente, Odžaka, Stare Pazove i Sombora). ...
Detaljnije >>

30.11.2015.

Dana, 30.11.2015. (ponedeljak) u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, sa početkom u 12 sati, održano je predstavljanje rezultata Tretmana za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Na predstavljanju prisustvovali su i predstavnici CSR Subotica ,odnosno Centra za savetovanje i podršku porodici, Nada Vereš, psiholog i Boris Telečki, psiholog, sa direktorkom Miroslavom Bagavac na čelu. ...
Detaljnije >>

30.11.2015.

Dana, 30.11.2015. (ponedeljak) u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, sa početkom u 12 sati, održano je predstavljanje rezultata Tretmana za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Na predstavljanju prisustvovali su i predstavnici CSR Subotica ,odnosno Centra za savetovanje i podršku porodici, Nada Vereš, psiholog i Boris Telečki, psiholog, sa direktorkom Miroslavom Bagavac na čelu. ...
Detaljnije >>

28.11.2015.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa kancelarijama UNICEF-a i UNICHR-a u Srbiji, organizovali su konferenciju „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece izbeglica/migranata u ekstremnom riziku“ u Subotici 27.11. i 28.11.2015. godine (petak i subota)  u Hotelu Galleria. ...
Detaljnije >>

25.11.2015.

U prostorijama uprave PU „Naša radost“ je 25.11.2015. (sreda) održan sastanak u vezi umrežavanja lokalnih institucija na poslovima obuhvata dece pripremnim predškolskim programom. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovale su Vesna Margaretić, dipl.socijalni radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih i Zorica Đaković, dipl.pedagog, supervizor Službe za zaštitu dece i mladih. ...
Detaljnije >>

24.11.2015.

U Sremskoj Kamenici u prostorijama Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“ 24.11.2015. godine (utorak) održan je okrugli sto „Povremeni porodični smeštaj – iskustvo u procesu pilotiranja“ koji je organizovao Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu. Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u partnerstvu sa UNICEF-om realizuje projekat „Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu“. Ovaj projekat je integralni deo IPA 2013 projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“ koji finansira EU, a realizuju ga u partnerstvu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo pravde i UNICEF. ...
Detaljnije >>

23.11.2015.

U Gradskom centru za socijalni rad u Beogardu, 23.11.2015. (ponedeljak), stručnim skupom pod nazivom “Problemi savremene porodice-psihoterapiski odgovori", obeleženo je trideset godina rada Savetovališta za brak i porodicu. Skupu su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović, gradska sekretarka za socijalanu zaštitu Nataša Stanisavljević  i stručni radnici savetovališta iz Kruševca, Jagodine, ÄŒačka, Novog Sada, Kragujevca, Subotice, Knjaževca, Valjeva. Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovale su Nada Vereš, dipl.psiholog, Rada Božić, dipl.socijalni radnik, i Miroslava Bagavac, dipl.soc.radnik, Direktor Centra. ...
Detaljnije >>

19.11.2015.

U Kanjiži je 19.11.2015.godine (četvrtak) održano savetovanje (stručne konsultacije) za sve učesnike iz javnog sektora na temu „Nove poslovne obaveze u javnom sektoru u 2016.“ gde se govorilo o Novom sistemu plata, Katalogu radnih mesta i zvanja,  Racionalizaciji broja zaposlenih, zatim o Reformi računovodstvenog sistema, Novinama u poreskom sistemu i Normativnom uređivanju poslovanja ...
Detaljnije >>

17.11.2015.

U organizaciji Asocijacije DUGA 17.11. i 18.11.2015. godine (u utorak i sredu) realizovana je napredna obuka („Napredni trening za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“) za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite u Subotici u Hotelu Galleria. Od početka rada u oblasti socijalne zaštite zabeleženi su mnogi uspesi Asocijacije DUGA i centara za socijalni rad u zajedničkom radu na rešavanju problema LGBT osoba i njihovih porodica. ...
Detaljnije >>

16.11.2015.

Edukacija bez provere znanja pod nazivom „Procena snaga korisnika i motivacioni intervju“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Novi Sad, održana je 16.11.2015. (ponedeljak) godine u Vrbasu. ...
Detaljnije >>

13.11.2015.

13. Novembra 2015. godine (petak) u Subotici u Hotelu „Galleria“ održana je obuka za zaposlene u centrima za socijalni rad, matičare i zamenike matičara, kao i za zaposlene u policijskim upravama Ministarstva unutrašnjih poslova sa područja Severnobačkog, Srednjobanatskog, Severnobanatskog i Zapadnobačkog upravnog okruga na temu ...
Detaljnije >>

12.11.2015.

Organizacija NEOSTART, koja se bavi podrškom licima koja su izdržavala kaznu zatvora, uz podršku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sprovodi projekat koji ima za cilj umrežavanje Povereničkih kancelarija za alternativne sankcije sa akterima u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u uspešnoj realizaciji postpenalnog prihvata. ...
Detaljnije >>

06.11.2015.

U Plavoj sali Gradske kuće 06.11. je održan okrugli sto  pod nazivom „Obrazovanje za život u zajednici“ i sa sloganom „Moje pravo Vaša obaveza“, čija je tema bila položaj dece sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama u obrazovnom sistemu. ...
Detaljnije >>

05.11.2015.

Dana 05.11.2015. godine u Novom Sadu održan je okrugli sto na temu „Evaluacija primene Nacionalne strategije o starenju 2006 - 2015. i predlozi za novi strateški okvir“. Okrugli sto je realizovan u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja, a uz podršku kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Odeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja. ...
Detaljnije >>

30.10.2015.

Komora socijalne zaštite i Zajednica klubova lečenih alkoholičara organizovala je Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Simpozijum o bolestima zavisnosti”, koji je održan od 29.-30. oktobra 2015. godine u Subotici. Skupu su prisustvovali predstavnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije iz oblasti bolesti zavisnosti. ...
Detaljnije >>

28.10.2015.

U Novom Sadu je 28.10.2015. godine održan sastanak supervizora Centra za socijalni rad Grada Subotice i Centra za socijalni rad Grada Novog Sada. Ovo je jedan u nizu sastanaka, koji je održan uz podršku pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a koji se bavio problemima nasilja u porodici . Teme ovog sastanka su, za razliku od većine dosadašnjih skupova, bile „Rad sa počiniocima nasilja“ i „Iskustva i izazovi u praksi“ u rešavanju problema nasilja u porodici. ...
Detaljnije >>

28.10.2015.

U cilju promovisanja etičkih načela i predstavljanja Kodeksa profesionalne etike, Komora socijalne zaštite je organizovala tribinu pod nazivom „Predstavljanje Kodeksa profesionalne etike stručnih radnika zaposlenih u socijalnoj zaštiti“. Tribina je održana 28.10.2015. godine u Subotici,  u Dnevnom klubu za stare, Å antićeva 27A. ...
Detaljnije >>

25.10.2015.

Beograd, 22.-25.10.2015.

Savez društava psihoterapeuta u Srbiji organizovao je peti Kongres psihoterapeuta Srbije pod nazivom“Ljubav i psihoterapija“ u Beogradu od 22.-25.10.2015.godine u hotelu M-Best Western u Beogradu.Na kongresu je bio prijavljen veliki broj radova , pa su učesnici imali priliku da prisustvuju brojnim usmenim prezentacijama , predavanjima i radionicama psihoterapeuta iz različitih modaliteta. ...
Detaljnije >>

23.10.2015.

U okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“  koji se realizuje u saradnji Ministarstva pravde , Ministarstva za rad,zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja i UNICEF-a i finansiran je kroz program Evropske unije IPA 2013. čija se jedna komponenta odnosi na unapređenje zaštite dece oštećenih i svedoka krivičnih dela , Pravosudna akademija je organizovala informativne sesije na temu zaštite maloletnog lica kao oštećenog i svedoka u krivičnom postupku . ...
Detaljnije >>

22.10.2015.

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u skopu projekta "Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu"    koji se realizuje u partnerstvu sa Unicefom,  organizovao je  okrugli sto na temu "Ujednačavanje stručnih pristupa i postupaka u realizaciji srodničkog hraniteljstva". Skupu, koji je održan 22.10.2015.godine u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sadu , prisustvovala je Vesna Margaretić , ...
Detaljnije >>

13.10.2015.

Ove godine u organizaciji humanitarne organizacije organizacije Caritas je na Trgu slobode je obeležen "1 Oktobar ", Međunarodni dan starih. Pored predstavnika Grada Subotica, prisustvovali su predstavnici Apoteke Subotica, Doma zdravlja Subotica, Crvenog krsta Subotica, Gerontološkog centra Subotica, Udruženjea  penzionera, kao i predstavnici Centra za socijalni rad Grada Subotica, Služba za zaštitu odraslih i starih. ...
Detaljnije >>

13.10.2015.

Na osnovu Pravilnika o hraniteljstvu Centar za socijalni rad je sproveo postupak preispitivanja opšte podobnosti hranitelja. Postupak je sproveden u periodu od početka maja 2015. do kraja juna 2015. godine . U organizaciji i realizaciji ovog postupka učestvovali su stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice koji poseduju sertifikate za rad sa hraniteljima ...
Detaljnije >>

08.09.2015.

Projekat  „Budi svoj -Pokreni se“ je namenjen mladima koji uskoro izlaze iz hraniteljskih porodica i započinju samostalan život. Kroz ovaj projekat  mladima, u ovom osetljivom životnom dobu, pružiće se podrška i  pomoć  u  radu na sebi, na  razvijanju veština značajnim za emancipaciju i samostalan život . Projekat je namenjen kako mladima koji će se  naći na novoj životnoj prekretnici  , tako i njihovim hraniteljima kako bi se i jedni i drugi što bolje pripremili za nastupajuće životne cikluse koji očekuju ove mlade nakon izlaska iz hraniteljskih porodica. ...
Detaljnije >>

08.09.2015.

Centru  za socijalni rad Grada Subotice odobrena su sredstva za sprovođenje Javnog rada , nakon raspisanog Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica , a na koji je Centar za socijalni rad aplicirao , u svojstvu poslodavca-izvođača javnog rada. Odlukom o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada  na ovim poslovima će biti angažovana tri dipl. pravnika koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica . ...
Detaljnije >>

11.08.2015.

U periodu od 03-05.07.2015.godine u Srbobranu je održana 11. Sportska olimpijada radnika Vojvodine . Naš region predstavljao je i Centar za socijalni rad Grada Subotice. Predstavnik centra bila je Branka Ljuboja , dipl.socijalni radnik , a takmičila se u sportskoj disciplini tenis, pojedinačno ( žene preko 40. godina ) i osvojila treće mesto i bronzanu medalju , ...
Detaljnije >>

21.06.2015.

Treća svečana dodela „Subotičkog Oskara popularnosti „ održana je u nedelju 21.06.2015.godine u hotelu “ Patria“. organizator manifestacije je bila NVO Hera . Među dobitnicima plakete , Oskara i medalje za 2014 .godinu je dipl.socijalni radnik Centra za socijalni rad Milan Margaretić. ...
Detaljnije >>

26.05.2015.

У периоду 25-26. мај у Суботици у организацији Међународне организација за миграције (ИОМ) и Центра за заштиту жртава трговине људима одржана је мултисекторска обука о примени индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима, у оквиру пројекта „Јачање система идентификације и подршке жртвама трговине људима“, који финансирају ИОМ и  Швајцарска агенција за развој и сарадњу – SDC. ...
Detaljnije >>

17.12.2014.

Povodom obeležavanja završetka projekta „Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima“ u  prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 17.12.2014. godine, stručni radnici koji su učestvovali u projektu održali su tribinu sa ciljem predstavljanja rezultata sprovođenja tretmana za počinioce nasilja. ...
Detaljnije >>

17.11.2014.

У оквиру процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма Министарство трговине, туризима и телекомуникација упућује јавни позив угрожним потрошачима за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, односно Set Top Box уређаја (у даљем тексту: СТБ уређај).

СТБ уређај омогућује пријем дигиталног телевизијског сигнала на телевизорима на којима се програм прати путем собне или кровне антене. ...
Detaljnije >>

06.11.2014.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 06.11.2014. godine, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizovao je okrugli sto na temu „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini“. Okruglom stolu ispred Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su supervizor Službe za zaštitu dece i mladih  Zorica Đaković, dipl.pedagog, kao i voditelji slučaja iz iste službe Marija Stanković Kuzmanović, dipl.psiholog, Danijela Milin, dipl.spec.pedagog, Mirjana Tatić Gorčik, dipl.psiholog, Milka Lazičić Uzelac, dipl.psiholog i Gabrijela Knohl, dipl.soc.radnik. ...
Detaljnije >>

05.11.2014.

U Kanjiži, 05.11.2014. godine organizovani su susreti direktora centara za socijalni rad. Domaćin susreta bio je Centar za socijalni rad Kanjiža, a pored direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijane Prćić, prisustvovali su i predstavnici CSR Bačka Topola, sa Malim Iđošem, CSR ÄŒoka, CSR Senta, CSR Ada i CSR Kikinda. ...
Detaljnije >>

31.10.2014.

U organizaciji Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada, visokoškolske jedinice u Subotici i Gradske biblioteke , 31.10.2014.godine održana je  tribina "Zaustavimo nasilje".
Na tribini su govorili Mirjana Tatić Gorčik, psiholog u Službi za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad Grada Subotice, Livija Panić Miletić, zamenik Osnovnog javnog tužioca u OJT Subotica, Milena Radivojev, sudija Višeg suda Subotica, Biljana Stoparić, sudija Višeg suda Subotica, dr. Duško Å pirta, psihijatar u Opštoj bolnici Subotica i  prof. dr Zoran Pavlović, šef krivočnopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada. ...
Detaljnije >>

30.10.2014.

U Subotici, 30.10.2014. godine potpisan je prvi protokol o saradnji kojim se predviđa radna aktivacija korisnika novčane socijalne pomoći. Protokol je potpisan između direktorke Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijane Prćić i direktora JKP „Čistoća i zelenilo“, Slobodana Milošev. ...
Detaljnije >>

28.10.2014.

U organizaciji Subotičke mreže za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima, čiji je koordinator Centar za socijalni rad Grada Subotice,  dana 28.10.2014. godine u sali 213, Otvorenog univerziteta u Subotici održana je interaktivna tribina pod nazivom „Priče o AZILU i TRGOVINI LJUDIMA!“. Tribinu je otvorila Dijana Prćić, direktoka Centra za socijalni rad Grada Subotice, a prisustvovali su građani, učenici srednjih škola, kao i predstavici instititucija i organizacija sa teritorije grada Subotice. ...
Detaljnije >>

27.10.2014.

U prostorijama Centra za socijalni Grada Subotice, dana 27.10.2014.godine održan je sastanak sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola, sa ciljem razmene iskustava, kao i unapređenja dalje saradnje. ...
Detaljnije >>

25.10.2014.

U okviru projekta „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“ koji je započeo 01.04.2011. godine, u Centru za socijalni rad Grada Subotice 24.10.2014. godine, Udruženje građana „Amity“ održalo je sastanak sa stručnim radnicima kao završnu aktivnost u realizaciji pomenutog projekta. ...
Detaljnije >>

23.10.2014.

Direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić,  22. i 23. oktobra 2014. godine, u Somboru,  prisustvovala je seminaru na temu „ Uticaj pozitivnih propisa na efikasnost pružanja usluga i realizacije projekata socijalne zaštite“, namenjen direktorima centara za socijalni rad iz gradova/opština sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine. ...
Detaljnije >>

18.10.2014.

Subotička mreža za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima, čiji je koordinator Centar za socijalni rad Grada Subotice, 18.10.2014. godine obeležila je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, pod sloganom „ Svi različiti, a jednaki“!. ...
Detaljnije >>

08.10.2014.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice, 07.10.2014. godine i 15.10.2014.godine održani su sastanci članica Lokalne mreže za podršku i prevenciju trgovine ljudima. Tema sastanaka bila je definisanje akcija u okviru projekta „Otvaranje dijaloga između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasilju“. Takođe na sastancima su dogovorene dalje aktivnosti mreže u obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18.10.2014. godine. ...
Detaljnije >>

02.10.2014.

U četvrtak, 02.10.2014. godine u hotelu President, na Paliću održana je diskusija o lokalnim odgovorima na izazove alarmantnog uvećanja broja migranata u Subotici. Okupljeni profesionalci iz različitih institucija i organizacija razgovarali su o tome šta gradska vlast i građani Subotice mogu i treba da preduzmu kako bi omogućili uspešno i bezbedno prihvatanje migranata u azilnim Centrima u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je izloženosti migranata riziku od različitih vidova nasilja i trgovine ljudima, što je, od strane EU, prepoznato kao jedan od ključnih problema čijem rešavanju Republika Srbija treba da se posveti. ...
Detaljnije >>

01.10.2014.

Kao i prethodnih godina, humanitarna organizacija „Caritas“ organizovala je obeležavanje Međunarodnog dana starih, 01.10.2014. godine na Trgu slobode u Subotici. Tom prilikom okupile su se organizacije i institucije koje brinu o najstarijim sugrađanima, kako bi ih informisali o svim vidovima pomoći koju mogu da dobiju. ...
Detaljnije >>

29.09.2014.

Direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, prisustvovala je sastanku direktora koji je održan 29.09.2014. godine u Kuli, a pored direktora CSR Grada Subotice, sastanku su prisustvovali i direktori centara za socijalni rad Odžaci, Sombor, Apatin, Kula i Bačka Topola, kao i Državni sekretar sa socijalnu politiku i brigu o porodici Laslo ÄŒikoš, direktorka Komore socijalne zaštite Srbijanka Đorđević i direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Rada Mitrović. ...
Detaljnije >>

24.09.2014.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, dana 24.09.2014. godine održan je sastanak sa predstavnicima Policijske Uprave ispostava Centar I, i Centar II u Subotici.

Tema sastanka bila je unapređenje saradnje ovih institucija, ...
Detaljnije >>

09.09.2014.

Direktorka Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, je 09.09.2014. u prostorijama Centra za socijalni rad predstavnicima 23 osnovne škole sa područja grada i prigradskih naselja  dodelila poklone u vidu  četiri lopte za odbojku i košarku .Ovaj skup predstavlja nastavak dosadašnje uspešne saradnje Centra za socijalni rad i škola . Naime od 66 prijava za sumnju na zlostavljanje i zanemarivanje dece koje su upućene Centru za socijalni rad , 24 prijave su stigle iz škola koju deca pohađaju. ...
Detaljnije >>

11.08.2014.

Dana 11.08.2014. godine u pre podnevnim časovima Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin uručio je licencu za rad privatnom Domu za smeštaj starih lica „Baćo i Nana“ u Subotici, a u  sklopu aktivnosti koje imaju za cilj uvođenje reda u ovu oblast socijalnog zbrinjavanja. Gospodin Aleksandar Vulin sastao se sa gradonačelnikom Jeneom Maglai koji je istakao da je jedan od prioriteta grada ojačavanje kapaciteta Centra za socijalni rad. ...
Detaljnije >>

|<   |   <   |    1   |    2   |    3   |    >   |    >|