Aktuelnosti
16.07.2014.

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, tačnije 30. jula održan je sastanak multisektorske saradnje u Centru za socijalni rad Grada Subotice, gde je rezimiran dosadašnji rad mreže i najavljene predstojeće aktivnosti iste.

30. jul - Svetski dan bortbe protiv trgovine ljudima proglašen je 18.12.2013 od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. ...
Detaljnije >>

30.06.2014.

30.06.2014.godine u Kanjiži je održan okrugli sto u okviru projekta SEEMIG Upravljanje migracijama i posledice migracija u Jugoistočnoj Evropi-transnacionalne aktivnosti ka strategijama zasnovanim na dokumentaciji , koji za cilj ima da istraži prirodu podataka koji su potrebni lokalnim samoupravama radi kreiranja lokalnih strategija koje se bave migracijama stanovništva , tržištem rada i demografskim procesima. ...
Detaljnije >>

26.06.2014.

Konferencija “Školovanje, rad i stanovanje osoba sa invaliditetom” je, u organizaciji Nezavisnog udruženja novinara Srbije, održana u Subotici , 26.06.2014 . Subotički novinari, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, lokalne samouprave i Centra za socijalni rad razgovarali su na današnjoj konferenciji o svim izazovima izveštavanja o osobama sa invaliditetom, kao jedne od ugroženih društvenih grupa, odnosno o izazovima sa kojima se članovi te grupe svakoga dana suočavaju. ...
Detaljnije >>

25.06.2014.

Dana 25.06.2014.god. Udruženje „ Zajedno“ je organizovalo Panel diskusiju na temu „STANOVANJE UZ PODRÅ KU OSOBA SA INVALIDITETOM“.

Panel diskusija je deo aktivnosti u projekta Korak ka usluzi „Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom“ koji je finansiran od strane Trag fondacije i ima za cilj informisanje stručne i šire javnosti o pomenutoj usluzi u oblasti socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

20.06.2014.

Petak 20.06.2014 zgrada Nove opštine, sala 6 u Subotici, u okviru projekta "Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između građana i migranata o međusobnoj toleranciji i nenasilju" koji sprovode NVO Atina i APC, održan fokus grupni intervju sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva. ...
Detaljnije >>

19.06.2014.

19.06.2014. godine u Bačkoj Topoli je održan okrugli sto sa temom „ Uloga centara za socijalni rad u pripremi za osnivanje i početak rada centara za porodični smeštaj i usvojenje u AP Vojvodini„. ...
Detaljnije >>

09.06.2014.

Asocijacija centara za socijalni rad Srbije u saradnji sa Udruženjem stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i uz podršku Ministarstva za rad , zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovala je stručni skup sa temom „ Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite „ koji je održan u Vrnjačkoj Banji od 09.06. do 10. 06. 2014.godine. Tokom ovog dvodnevnog skupa učesnicima su se obratili Alesandar Vulin , Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja , Branka Gajić , pomoćnik ministra , Zoran Polić, predstavnik Asocijacije centara za socijalni rad i drugi. ...
Detaljnije >>

30.05.2014.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice  26. i 27.05.2014. godine održana je obuka stručnih radnika za rad u prijemnoj kancelariji .Obuka za prijemne radnike je deo stručne podrške profesionalaca u Centru za socijalni rad koji Republički zavod za socijalnu zaštitu pruža u partnerstvu sa SeKons-Grupom za razvojnu inicijativu . ...
Detaljnije >>

21.02.2014.

U zgradi skupštine AP Vojvodine 20.02.2014. godine održana je tribina pod nazivom „ Stručna podrška centrima za socijalni rad u AP Vojvodini“ . Na tribini je sumiran godišnji rad grupnih supervizija u 2013.godini, predstavljen je godišnji plan rada sa supervizorima za 2014. g, kao i planovi stručne podrške voditeljima slučaja i pravnicima. ...
Detaljnije >>

20.02.2014.

Pokrajinski sekretarijat za privredu , zapošljavanje i ravnopravnost polova organizovao je sastanak na temu unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji , koji je održan 20.02.2014.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine . ...
Detaljnije >>

13.12.2013.

U Subotici održan Stručni skup za zaposlene u socijalnoj zaštiti, međunarodnog karaktera, u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Komore socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

12.12.2013.

Održano predavanje „Trgovina ljudima nije mit“ u Osnovnoj školi „Sečenji Ištvan“ u Subotici koje je bilo namenjeno nastavnom kadru škole i učenicima,  kao nastavak aktivnosti Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima. ...
Detaljnije >>

10.12.2013.

U Beču je održana edukativna radionica na temu „Poboljšanje osetljivosti rodnih pitanja u socijalnim uslugama za osetljive grupe na Zapadnom Balkanu“.  Učesnici ove  radionice bili su sa područja Bosne i Hercegovine , Makedonije i Kosova , kao i predstavnici Republike Srbije. ...
Detaljnije >>

27.11.2013.

Održano predavanje „Trgovina ljudima nije mit“ u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Subotici koje je bilo namenjeno nastavnom kadru škole, učenicima, kao i članovima Saveta roditelja. Skup je podržao član Gradskog veća zadužen za  socijalnu zaštitu Grada Subotice Milimir Vujadinović. ...
Detaljnije >>

26.11.2013.

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici održana konferencija „Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u okviru koje je direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice, Dijana Prćić, dipl.ekonomista-master, govorila na temu Uloga i značaj multisektorskog reagovanja na nasilje u porodici. ...
Detaljnije >>

20.11.2013.

Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima je, u okviru projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, u Medija-centru Gradske kuće organizovala okrugli sto na temu „Trgovina ljudima nije mit“. ...
Detaljnije >>

12.11.2013.

Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima je, u okviru projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, u Medija-centru Gradske kuće organizovala okrugli sto na temu „Trgovina ljudima nije mit“. ...
Detaljnije >>

11.11.2013.

Predstavljanje nove usluge Centra za savetovanje i podršku porodici „ Tretman počinilaca nasilja“ Program Ujedinjenih nacija za razvoj pokreće uvođenje ove usluge u Subotici i Novom Sadu, u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“. ...
Detaljnije >>

18.10.2013.

Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u okviru kojeg je potpisan Memorandum o multisektorskoj saradnji između članica Lokalne mreže za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice. : ...
Detaljnije >>

16.10.2013.

Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarvu za rad i socijalnu politiku Vlade Republike Srbije je pohvalila rad subotičkog Centra za socijalni rad, rekavši da ova ustanova uspeva da odgovori na zahteve 140 hiljada građana iz 19 naselja i da spade u red najboljih u zemlji. To je potvrdio i pomoćnik pokajinskog sekretara za zdravstvo, socijlanu politiku i demografiju Tomislav Bogunović, koji  je rekao da je subotički Centar za socijalni rad postavio visoke standard u radu. ...
Detaljnije >>

14.10.2013.

Održana tribina pod nazivom „Trgovina ljudima nije mit“ u amfiteatru Nove opštine u Subotici, kao nastavak aktivnosti Lokalne mreže za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima. Tribini je prisustvovalo oko 150 učenika osnovnih i srednjih škola u Subotici ...
Detaljnije >>

09.07.2013.

Potpisan je protokol o saradnji Centra za socijalni rad i Udruženja za pomoć i podršku osobama koje žive sa HIV virusom „Stav+“. Protokolom je definisano da se poboljša saradnja u vidu prevencije i pružanja usluga u oblasti socijalne zaštite. ...
Detaljnije >>

29.06.2013.

Zaposleni u Centru za socijalni rad Grada Subotice organizovali su dobrovoljnu akciju čišćenja dvorišta Centra ...
Detaljnije >>

25.04.2013.

Formirana je Lokalna mreža za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima u Subotici,  u sklopu projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“ koji sprovodi NVO Atina u partnerstvu sa novosadskim Humanitarnim centrom i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). ...
Detaljnije >>

|<   |   <   |    1   |    2   |    3   |    >   |    >|