Savetovanje „Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2015. godinu i aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava“
05.02.2016.

05.02.2016. godine (petak) jednodnevnom savetovanju pod nazivom „Izrada i dostavljanje završnog računa budžetskih korisnika za 2015. godinu i aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava“, koje se održalo u Novom Sadu, iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala je Biljana Ključik, dipl.ekon., rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne poslove.