„Mapiranje usluga podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje u jugoistočnoj Evropi“
21.04.2016.

21.04.2016. godine u Novom Sadu održan je radni sastanak povodom predstavljanja rezultata multi-nacionalnog komparativnog istraživanja „Mapiranje usluga podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje u jugoistočnoj Evropi“ na kom su iz Centra za socijalni rad Grada Subotice učestvovali: Nada Vereš, dipl.psiholog, Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici i Boris Telečki, dipl.psiholog.