Održan prvi sastanak SKGO mreže za socijalnu zaštitu
27.05.2016.

U petak, 27.05.206. godine održan je Prvi sastanak SKGO (Stalna konferencija gradova i opština) mreže za socijalnu zaštitu čiji je cilj bio razmena iskustava JLS/CSR, a glavne teme skupa su bile sledeće: standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti – licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite, zatim uspostavljanje i razvoj kvalitetne usluge, preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite, kao i primeri dobre prakse u praćenju i evaluaciji lokalnih usluga. Organizacija skupa je podržana kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – druga faza“, koji finansira Å vajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u Beogradu.

152_1.jpg 

Iz Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovala je Ljiljana Popović, dipl.soc.radnik.