Održana obuka „Neverbalna komunikacija kao mehanizam u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima“
17.06.2016.

Vesna Margaretić, dipl.soc.radnik, Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih, je ispred Centra za socijalni rad Grada Subotice 17.06.2016. godine učestvovala na održanoj obuci pod nazivom „Neverbalna komunikacija kao mehanizam u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima“ u Privrednoj komori Subotice, čiji je cilj bio senzibilizacija profesionalaca, pružalaca usluga za potrebe maloletnih migranata i unapređenje njihovih kompetencija za korišćenje neverbalne komunikacije u pružanju neposredne podrške maloletnim migrantima.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Å vajcarskom agencijom za razvoj i saradnju realizuje projekat „Podrška maloletnim migrantima bez pratnje u Srbiji„ koji ima za cilj da se obezbede adekvatni uslovi i podrška maloletnim strancima bez pratnje poštujući njihova prava. U okviru ovog projekta je održana upravo i ova Obuka.