Alternativna briga i prava dece u Srbiji
29.09.2018.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija u okviru Projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ organizovala je trening  trenera koji će na teritoriji Republike Srbije sprovoditi obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece.Projekat ima za cilj da doprinese boljoj praksi ostvarivanja prava dece u okvirima alternativne brige. Kroz kvalitetne nastavne module, kontekstualni priručnik i propratne materijale za treninge, obučeni treneri će nastaviti aktivnosti izgradnje kapaciteta stručnjaka baziranih na pravima dece, a u skladu sa osnovnim načelima zagarantovanim Konvencijom UN o pravima deteta. Nacionalni treneri će sprovoditi treninge o pravima dece u sistemu alternativne brige sa što većim brojem profesionalaca u sistemu brige o deci u Srbiji.

 179_1.jpg

 Na Treningu za trenere koji je je održan na Zlatiboru 26.27. i 28. septembra učešće je uzeo i stručni radnik Centra za socijalni rad grada Subotice i time stekao znanja i veštine koje će primeniti sprovođenjem obuke za profesionalce iz sistema alternativne brige o pravima dece na teritoriji Republike Srbije.